Kalite Yönetim
07 Nisan 2022

 KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • Kalite  Birimi  Görevlileri  :     Mihriban YILDIRIM

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.

  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.