Hastanemiz

Hastanemiz Hakkında


HASTANEMİZ HAKKINDA

             -Kurumumuzda 2 Dahiliye Uzmanı(1’i Başhekim), 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,      1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Görevlendirme ile hafta da bir)2 Aile Hekimi, 1 İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, 17 Pratisyen Tabip, 2 Diş Hekimi, 1 Diyetisyen, 1 Sosyal Çalışmacı, 33 Hemşire, 9 Ebe, 1 Acil Tıp Teknikeri, 2 Diyaliz Teknikeri, 6 Röntgen Teknikeri, 8 Tıbbi Sekreter, 6 Laboratuvar Teknisyeni, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Vhki, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, 1 Eczane Teknikeri,1 Sağlık Memuru, 1 Sürekli işçi, 1 Teknisyen, 4 Hizmetli, 13 Temizlik İşçisi, 1 Teknik Personel, 4 Güvenlik personeli, 1 Şoför,1 Bilgi İşlem Personeli, 2 Yemekhane personeli ve 1 Diş Protez personeli görev yapmaktadır.

             -İlçe Hastanemizde 1 adet hizmet alımı yoluyla hizmet veren röntgen cihazı ve Biyokimya, Kan sayım, Kan Gazı ,İdrar Tetkiki, Hormon Troponin, Sedimantasyon cihazları bulunan laboratuvar birimlerimiz bulunmaktadır.
Hastanemiz 20 yatak kapasitesindeki genel servisi ile takip gerektiren hastalara yatış hizmeti vermektedir. Hastaların mahremiyetini sağlamak amacıyla Çocuk, Kadın ve Erkek Müşahede alanları yataklı servisimizde ayrılmıştır. Bilirübin seviyeleri normal düzeyin üzerinde seyreden (sarılık tanısı) alan çocukların yatışı uygun görülerek çocuk servisinde yer alan fototerapi cihazı ile tedavi süreci başlatılmaktadır.

Acilde Müşahede altına alınması gereken hastalar için müşahede ve gözlem odası mevcut olup hastaların gerekli tedavileri burada yapılmaktadır. Hastanemizde 2013 yılı sonlarında diyaliz ünitesi kurulmuş olup aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemiz diş polikliniğinde 2014 yılı başlarında diş protez hizmetleri de verilmeye başlanmıştır.

 

26 Aralık 2022