T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ÇağlayanCerit İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Çağlayan İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim

Güncelleme Tarihi: 19/04/2019

 KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • Kalite  Birimi  Görevlileri  :     Mihriban YILDIRIM

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.

  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.