T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ÇağlayanCerit İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Çağlayan İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dünya Kanser Günü

Güncelleme Tarihi: 05/02/2020

Dünya Kanser Günü İle İlgili Yazı

Dünya Kanser Günü, insanların kanserle ilgili farkındalığını arttırmak ve kanserin nasıl önleneceği, tespit edileceği veya tedavi edileceği konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen bir gündür. Bu etkinlik her yıl 4 Şubat’ta düzenleniyor.


Nasıl Kutlanır?

İnsanlar, işletmeler, hükümetler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, toplumun, farklı kanser türleri, bunların izlenmesi, tedaviler ve önleyici tedbirler hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak için Dünya Kanser Günü’nde birlikte çalışır. Yapılan çeşitli etkinlikler şunlardır:

***Televizyon, radyo, çevrimiçi ve gazete reklamları ve kansere karşı mücadeleye odaklanan makaleler.

***Ulusal çapta kampanyalar, ailelerin kanser riskini en aza indirmelerine yardımcı olacak çalışmalar.

***Kanser araştırması için para toplamaya yönelik kahvaltılar, öğle yemekleri veya akşam yemekleri veya kanserle savaşmaya yardımcı projeler. Bu olayların çoğu ana konuşmacılara veya video sunumlarına sahiptir.

***Bilgi kitleri, bilgi formları, kitapçıklar, posterler ve kanser farkındalığı, önleme, risk azaltma ve tedaviyi destekleyen diğer öğeleri içeren genel bilgilendirmeler.

***Bazı ülkeler, meme kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri ve çocuklarda kanser gibi çeşitli kanser konularında kampanyaları teşvik etmek için Dünya Kanser Günü’nü kullanıyor.

***Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel kanser yükünü hafifletme yollarını teşvik etmek için Uluslararası Kansere Karşı Birlik (UICC) gibi kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Yıllar boyunca yinelenen temalar kanseri önlemeye ve kanser hastaları için yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanıyor.

***Dünya Kanser Günü küresel bir gözlemdir ve resmi tatil değildir.


Tarihçesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kanser, dünyadaki ölümlerin önde gelen nedeni. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler kanserden yüksek gelirli ülkelerden daha fazla etkileniyor. Dünyanın büyüyen kanser yükünü ele almak ve etkili kontrol önlemleri üzerinde çalışmak gerekiyor.

Dünya Kanser Günü, 4 Şubat 2000 tarihinde Yeni Binyıl Kansere Karşı Dünya Zirvesinde kabul edilen Paris Şartındaki Kanser Kampanyası’nın bir parçası. Kanserle mücadele için araştırmacılar, hükümetler, medya, sanayi ortakları, sağlık çalışanları, hastalar arasında güçlü bir ittifak çağrısı yapıldı.

Paris Şartı her yıl 4 Şubat’ı Dünya Kanser Günü ilan etti. UICC (Uluslararası Kanser Savaş Örgütü), Dünya Kanser Gününü küresel olarak koordine etmekten sorumludur. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli ortaklardan ve kuruluşlardan destek alır. UICC, 2006 yılında ilk Dünya Kanser Günü’nü düzenledi.

Semboller

Farklı kanser türleriyle mücadeleyi arttırmaya yardımcı olmak için kullanılan farklı semboller vardır. Örneğin, pembe kurdele, meme kanseri duyarlılığının global bir sembolüdür. Turuncu kurdele ise çocuk kanseri duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir. Bir başka örnek, Amerikan Kanser Derneği’nin, kanserin artık yaşamı tehdit edici bir hastalık olmadığı bir geleceği paylaştığı umudun bir sembolü olarak gördüğü nergisdir.