T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ÇağlayanCerit İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Çağlayan İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çağlayancerit Devlet Hastanemiz Dijital Hastane Olarak Tescillendi

Güncelleme Tarihi: 09/04/2019

208559,himms1jpg.png
Sağlık Bakanlığımızca uygulamaya konulan Dijital Hastane Seviye-6 (HIMSS Stage 6) kriterleri doğrultusunda gerekli hazırlıkları tamamlayarak HIMSS üst düzey yetkilileri tarafından yerinde ziyaret edilip tüm şartları taşıdığı görülen Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi Kahramanmaraş’ta ilk defa Dijital Hastane Seviye-6 olma hakkına sahip olan hastanelerden birisidir..


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ “Hastane bünyesindeki yataklı servislerin, radyoloji ünitelerinin, eczanenin, kan transfüzyon merkezinin ve acil servisin kapsama alındığı Dijital Hastane uygulamasıyla kâğıt kullanımına son verilerek tüm süreçlerde bilişim teknolojileri aktif olarak kullanılmaktadır” dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından İkinci 100 Günlük Eylem Planında Türkiye genelinde 10 sağlık tesisinin Dijital Hastane Seviye-6 olarak tescil edilmesi hedefi kapsamında Kahramanmaraş’ta 3 devlet hastanesinin seviye-6 belgesini aldığını belirten İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ “Bütün işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişinin ifade edildiği ‘Dijital Hastane’ sistemiyle: Hekimler ve hemşireler, hastalarına ait bilgilere istediği zaman ve istediği yerde dijital ortamda erişebileceğinden; vatandaşların hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inecek, hastaya ayrılan vakit artacaktır. Tıbbi ve idari hatalar en aza inecektir. Dijital hastanelerde kâğıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film ve kırtasiye maliyetleri asgari seviyeye düşecektir. Ayrıca radyolojik görüntüler CD ve dijital ortamlar üzerinden verileceği için çevre de korunmuş olacaktır. Dijital hastanelerde elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkân sağlanarak, hastaların tedavi süreçleri bir bütün olarak takip edilmekte, bu uygulama, teşhiste ve hasta işlemlerinde hız kazandıracak, değerlendirmelerde doğruluk ve kaliteyi artıracaktır. Yani hastanın daha önce yaptırdığı kan, idrar, MR, mamografi, röntgen gibi tetkikleri yanında taşımasına gerek kalmayacak, kronik hastalıkları, alerjileri dolayısıyla ilaçlara gösterebileceği yan etkiler dijital ortamda depolanacak ve yeni bir başvuruda görüntülenebilecektir." dedi.

Farklı ilaçların aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek yan etkiler ya da alerji durumu olursa, dijital sistemlerinin uyarılarıyla tespit edilebilecektir. Dijital hastane kavramı ve derecelendirmesi konularında da bilgi aktaran İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ : “Dijital hastane derecelendirmesi, sağlık alanında bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık kuruluşlarını karşılaştırmada kullanılan ölçütler arasına girmiştir. Uluslararası kabul görmüş bir ölçüt olarak dijital hastane kavramı, bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanıldığı bir hastane demektir. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü olarak bilişim teknolojilerinden en üst seviyede faydalanma çabası içerisindeyiz. Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Dijital hastane sistemi, hastalara en iyi ve en kaliteli hizmetin sunulmasına olanak sağlayacak ve hastanelerde hasta güvenliği ve mahremiyetini en üst seviyeye çıkaracaktır. Sağlık profesyonellerinin hasta bakımı ile ilgili işlerini kolaylaştıracak ve hastaların alacağı sağlık hizmetlerinin hızı ve kalitesini de arttıracaktır.” dedi.

Amacı, teknolojiyi hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanmak olan Dijital Hastane derecelendirmesi kapsamında dünya genelinde kabul gören HIMSS kriterlerine göre Dijital Hastane Seviye-6 olarak tescillenen Türkoğlu Dr. Kemal BEYAZIT Devlet Hastanesi, Andırın İlçe Devlet Hastanesi ve Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi yöneticilerine, personellerine ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedeflerinin tüm hastaneleri dijital hastane seviyesine çıkarmak olduğunu belirtmiştir.